RESULTATEN

Het EU Heritage partnerschap zal werken aan de ontwikkeling van een nieuw transnationaal curriculum voor professionals in de culturele en erfgoedsector. Ze poogt de ondernemerschaps- en andere transversale vaardigheden binnen de erfgoedindustrie op 1 lijn te krijgen en stimuleert de vorming van hybride erfgoedprofessionals.

Deze zullen in staat zijn om de voordelen van kruisbestuivingen met andere sectoren en disciplines te benutten. Dit alles met het oog op een verhoogde creativiteit, relevantie en duurzaamheid in de erfgoedsector van morgen.

Om deze doelstellingen te bereiken zal het partnerschap de volgende producten afleveren:

Identificatie van vaardigheden en noden

door kwalitatief en kwantitatief onderzoek dat gepubliceerd wordt in verslagen. Deze onderzoeksfase omvat minimaal 250 deelnemers.

Opleidingsmodules

bestaande uit een reeks innovatieve leermethodieken en inhoud voor de erfgoedprofessional. De nodenanalyse zal het vertrekpunt zijn voor de ontwikkeling van leermateriaal. Het opleidingspakket wil minimaal 400 begunstigden bereiken en 10 ondernemers/starters, 10 creatievelingen, artiesten of andere beroepen in de creatieve en culturele sector.

Online leerplatform

dat blijft bestaan na afloop van het traject en bevat gratis instrumenten en materiaal om de training te herhalen. We hopen op minimaal 300 gebruikers van het leerplatform.

Testen van de opleidingsmodules

via face-to-face en online pilootsessies met de doelgroepen in de verschillende partnerlanden. We verwachten 80 tot 120 deelnemers aan de nationale pilootprojecten en 100 deelnemers aan de Europese online lesmodule. De resultaten van de pilootfase worden bijeengebracht in één slotrapport.

Evaluatie en validatie

Hiervoor gebruiken we methodes en instrumenten geïnspireerd op de recent gepubliceerde Europese evaluatiehandleiding van CEDEFOP European Validation Guidelines.

Disseminatiemateriaal

Om de projectresultaten te promoten en mensen ervan bewust te maken dat er een lacune is in noodzakelijke vaardigheden die erfgoedmedewerkers moeten bezitten, wordt een meertalige website ontwikkeld. Deze zal beschikbaar zijn in 7 talen. Daarnaast zorgt het partnerschap voor promotiemateriaal, berichtgeving in sociale media, persberichten, online nieuwsbrieven en minstens 10 disseminatieconferenties (min. 500 deelnemers). De disseminatie en toepassing van de projectresultaten gaat verder na afloop van het project. Dit laat ons toe de cursus in te richten in andere landen dan die van het partnerschap en voor andere verstrekkers van beroepsopleidingen die geïnteresseerd zijn in deze materie en die werken in de culturele en erfgoedsector.

Download

Training Syllabus

Trainer Manual

User Handbook