EUHeritage

EU Heritage is een transnationaal project dat mogelijk gemaakt wordt door het Erasmus+ programma van de EU. Het wil een multidisciplinaire methodologie ontwikkelen om erfgoed te linken aan andere sectoren zoals de interactie met toerisme, technologie, de sociale sector, onderwijs en vorming, creatieve en culturele bedrijfstakken én ondernemerschap. Het uiteindelijke doel is een nieuw transnationaal curriculum voor erfgoedprofessionals te ontwikkelen met een speciale focus op digitale vaardigheden, transversale competenties, soft skills en vaardigheden verbonden aan ‘ervarings’toerisme.

img1

HET PROJECT

EU Heritage is een transnationaal project, mogelijk gemaakt door het Erasmus+programma van de EU: een alliantie voor bedrijfstakspecifieke vaardigheden met het oog op de ontwikkeling en praktische inrichting van beroepsonderwijs en -opleiding. Materahub (Italië) coördineert dit project.

img2

WIE ZIJN WIJ

EU Heritage is een breed transnationaal initiatief dat 10 partners uit 7 verschillende landen samenbrengt, elk met hun eigen specialisatie.

img3

DOELSTELLINGEN

Verdeeld over acht met elkaar verbonden werkpakketten, zullen de partners samen tegemoet proberen te komen aan de hedendaagse noden van erfgoedmanagers- en beleidsactoren in de culturele en erfgoedsector. De focus ligt op promotie, waardering, exploitatie, publieksbemiddeling en interpretatie. Hiervoor zoekt het partnerschap naar de vaardigheden die erfgoedactoren nodig hebben om dit te bewerkstelligen.

img4

RESULTATEN

Het partnerschap zal werken aan de ontwikkeling van een nieuw transnationaal curriculum voor professionals in de culturele en erfgoedsector. Ze poogt de ondernemerschaps- en andere transversale vaardigheden binnen de erfgoedindustrie op 1 lijn te krijgen en stimuleert de vorming van hybride erfgoedprofessionals. Deze moeten in staat zijn om de voordelen van kruisbestuivingen met andere sectoren en disciplines te benutten. Dit alles met het oog op een verhoogde creativiteit, relevantie en duurzaamheid in de erfgoedsector van morgen.

Nieuws en Events

Lees hier meer over het EU Heritage project