EUHeritage

EU Heritage is een transnationaal project dat mogelijk gemaakt wordt door het Erasmus+ programma van de EU. Het wil een multidisciplinaire methodologie ontwikkelen om erfgoed te linken aan andere sectoren zoals de interactie met toerisme, technologie, de sociale sector, onderwijs en vorming, creatieve en culturele bedrijfstakken én ondernemerschap. Het uiteindelijke doel is een nieuw transnationaal curriculum voor erfgoedprofessionals te ontwikkelen met een speciale focus op digitale vaardigheden, transversale competenties, soft skills en vaardigheden verbonden aan ‘ervarings’toerisme.

HET PROJECT

EU Heritage is een transnationaal project, mogelijk gemaakt door het Erasmus+programma van de EU: een alliantie voor bedrijfstakspecifieke vaardigheden met het oog op de ontwikkeling en praktische inrichting van beroepsonderwijs en -opleiding. Materahub (Italië) coördineert dit project.

WIE ZIJN WIJ

EU Heritage is een breed transnationaal initiatief dat 10 partners uit 7 verschillende landen samenbrengt, elk met hun eigen specialisatie.

DOELSTELLINGEN

Verdeeld over acht met elkaar verbonden werkpakketten, zullen de partners samen tegemoet proberen te komen aan de hedendaagse noden van erfgoedmanagers- en beleidsactoren in de culturele en erfgoedsector. De focus ligt op promotie, waardering, exploitatie, publieksbemiddeling en interpretatie. Hiervoor zoekt het partnerschap naar de vaardigheden die erfgoedactoren nodig hebben om dit te bewerkstelligen.

RESULTATEN

Het partnerschap zal werken aan de ontwikkeling van een nieuw transnationaal curriculum voor professionals in de culturele en erfgoedsector. Ze poogt de ondernemerschaps- en andere transversale vaardigheden binnen de erfgoedindustrie op 1 lijn te krijgen en stimuleert de vorming van hybride erfgoedprofessionals. Deze moeten in staat zijn om de voordelen van kruisbestuivingen met andere sectoren en disciplines te benutten. Dit alles met het oog op een verhoogde creativiteit, relevantie en duurzaamheid in de erfgoedsector van morgen.

Nieuws en Events

Lees hier meer over het EU Heritage project
januari 25, 2021

Press Release of the Greek multiplier event – Presentation of EUHeritage project

On Thursday, December 10th 2020, the Greek event on “The DELTA project and digital skills […]
augustus 8, 2020

EU Heritage training programme to build on three pillars: cultural heritage, experience tourism and digital dimension

februari 17, 2020

Professional Skills And The Added Value From Sustainability – focus group in Spain

On 31 January, the  Italian Chamber of Commerce for Spain and La Cultora, organized a […]
december 4, 2019

Focal Group on Cultural Heritage Management

The Italian Chamber of Commerce for Spain, in collaboration with the association La Cultora, organizes […]