EUHeritage

EU Heritage is een transnationaal project dat mogelijk gemaakt wordt door het Erasmus+ programma van de EU. Het wil een multidisciplinaire methodologie ontwikkelen om erfgoed te linken aan andere sectoren zoals de interactie met toerisme, technologie, de sociale sector, onderwijs en vorming, creatieve en culturele bedrijfstakken én ondernemerschap. Het uiteindelijke doel is een nieuw transnationaal curriculum voor erfgoedprofessionals te ontwikkelen met een speciale focus op digitale vaardigheden, transversale competenties, soft skills en vaardigheden verbonden aan ‘ervarings’toerisme.

HET PROJECT

EU Heritage is een transnationaal project, mogelijk gemaakt door het Erasmus+programma van de EU: een alliantie voor bedrijfstakspecifieke vaardigheden met het oog op de ontwikkeling en praktische inrichting van beroepsonderwijs en -opleiding. Materahub (Italië) coördineert dit project.

WIE ZIJN WIJ

EU Heritage is een breed transnationaal initiatief dat 10 partners uit 7 verschillende landen samenbrengt, elk met hun eigen specialisatie.

DOELSTELLINGEN

Verdeeld over acht met elkaar verbonden werkpakketten, zullen de partners samen tegemoet proberen te komen aan de hedendaagse noden van erfgoedmanagers- en beleidsactoren in de culturele en erfgoedsector. De focus ligt op promotie, waardering, exploitatie, publieksbemiddeling en interpretatie. Hiervoor zoekt het partnerschap naar de vaardigheden die erfgoedactoren nodig hebben om dit te bewerkstelligen.

RESULTATEN

Het partnerschap zal werken aan de ontwikkeling van een nieuw transnationaal curriculum voor professionals in de culturele en erfgoedsector. Ze poogt de ondernemerschaps- en andere transversale vaardigheden binnen de erfgoedindustrie op 1 lijn te krijgen en stimuleert de vorming van hybride erfgoedprofessionals. Deze moeten in staat zijn om de voordelen van kruisbestuivingen met andere sectoren en disciplines te benutten. Dit alles met het oog op een verhoogde creativiteit, relevantie en duurzaamheid in de erfgoedsector van morgen.

Nieuws en Events

Lees hier meer over het EU Heritage project
december 11, 2021

Final Conference of EUHeritage project on 17th December 2021 – Register!

DAISSy Research Group of the Hellenic Open University (HOU), Greek project partner of the project […]
december 11, 2021

The EUHeritage project in the successful event ” Cultural Heritage as a springboard for entrepreneurship ” of the DAISSy research group of HOU

The national online event entitled “Cultural Heritage as a springboard for entrepreneurship”, organized on November […]
november 27, 2021

Online national event by Hellenic Open University

The DAISSy research group of the Hellenic Open University invites you to participate in the […]
oktober 30, 2021

Calling all Spanish-speaking learners!

@Asociación La Cultora y @CCISMadrid quieren invitarte a asistir al taller profesional de EUHeritage en […]