HET PROJECT

EU Heritage is een transnationaal project, mogelijk gemaakt door het Erasmus+programma van de EU: een alliantie voor bedrijfstakspecifieke vaardigheden met het oog op de ontwikkeling en inrichting van beroepsonderwijs en -opleiding. Materahub (Italië) coördineert dit project dat speciale aandacht schenkt aan professionals werkzaam in de promotie, waardering, exploitatie, publieksbemiddeling en interpretatie van (cultureel) erfgoed.

EU Heritage richt zich tot drie belangrijke doelgroepen:

Professionals in erfgoed en cultureel toerisme

Dit project helpt hun kritisch te reflecteren op hun competenties en vaardigheden; hun vaardigheden te verbeteren en aan te passen aan hedendaagse noden; nieuwe vaardigheden te ontwikkelen met speciale aandacht voor digitale vaardigheden en soft skills. Samenwerkend met organisaties uit verschillende sectoren en landen zullen zij via een multidisciplinaire aanpak nieuwe mogelijkheden ontdekken voor samenwerking, fondsenwerving, synergiën en projecten op nationaal, regionaal en Europees niveau.

KMO’s, startups en ondernemers

Dit project wil nieuwe inzichten brengen op het vlak van innovatie in cultureel erfgoed en cultureel toerisme. Daarnaast geeft het project hen via deelname aan uitdagingen/hackathons, de mogelijkheid hun producten te presenteren en uit te testen in een netwerk van andere actoren, zowel nationaal als internationaal.

Artiesten, creatieve en andere professionals uit de culturele en creatieve sector

Zij zullen hun licht laten schijnen op innovatie in en methodes voor promotie, exploitatie, interpretatie en herinterpretatie van cultureel erfgoed vanuit hedendaagse creativiteit. Bovendien zullen zij bijdragen aan nieuwe, innovatieve oplossingen voor problemen waar culturele erfgoedorganisaties tegenaan botsen.