REZULTATE

Parteneriatul EuHeritage va conlucra petnru crearea unui nou curriculum transnațional pentru profesioniștii din domeniul patrimoniului cultural, axat pe competențe digitale, competențe transversibile și transversale, abilități socio-culturale și abilități legate de "experiența turismului" în domeniul patrimoniului cultural.

Operatorii din patrimoniul cultural vor deveni mai capabili să profite de oportunitățile oferite de TIC și tehnologiile digitale, mai deschise creativității și antreprenoriatului, mai capabili să se conecteze cu alte sectoare - în special turism, creativitate artistică, IMM-uri, startupuri și tehnologie, să dezvolte noi sinergii și să exploreze noi modele de afaceri.

Pentru a atinge obiectivele proiectului, parteneriatul va produce următoarele rezultate:

Identificarea abilităților și nevoilor de formare

în sectoarele domeniului, prin activități de cercetare, inclusiv anchete și rapoarte calitative și cantitative. Această fază va implica în cele din urmă 250 de participanți.

Module de instruire

inclusiv un set de metodologii și conținuturi de predare/învățare pentru profesioniștii patrimoniului cultural. Punctul de pornire va fi rezultatul analizei nevoilor de formare, care vor dezvolta ulterior și materialele didactice. Pachetul de instruire va avea un obiectiv de minimum 400 de beneficiari, 10 antreprenori / start-up-eri, 10 creativi, artiști sau persoane din alte profesii din domeniul industriei creative și culturale.

Platformă de învățare online

inclusiv resurse deschise de educație (Open Educational Resources)și toate instrumentele necesare pentru replicarea cursurilor după finalizarea proiectului. Platforma educațională va avea minimum 300 de utilizatori înregistrați.

Testarea modulelor de formare

prin sesiuni pilot față în față și online cu grupuri țintă organizate în țările partenere. 80/120 de participanți așteptați se vor alătura pilotului național al modulelor de formare și 100 de participanți la instruirea europeană a pilotului online. Rezultatele vor fi colectate într-un raport pilot final.

Evaluare și validare

utilizând metodologiile și instrumentele inspirate din orientările europene de validare Cedefop, publicate recent pe European Validation Guidelines.

Diseminarea materialelor

pentru a promova rezultatele proiectului și pentru a spori gradul de conștientizare cu privire la decalajele în materie de competențe emergente în profesiile legate de patrimoniu. Un site multilingv al proiectului (în 7 limbi), materiale promoționale, social media, comunicate de presă, buletine informative online și cel puțin 10 conferințe de difuzare (minimum 500 de participanți) sunt principalele obiective. Exploatarea prin difuzare a rezultatelor va depăși durata proiectului, permițând replicarea formării în alte țări care nu sunt acoperite de parteneriat și pentru alți furnizori VET interesați de acest subiect și care lucrează în sectorul patrimoniului cultural.

Download

Training Syllabus

Trainer Manual

User Handbook