OBIECTIVE

EuHeritage se va concentra pe o abordare experimentală și va implementa o metodologie intersectorială și multidisciplinară care va spori potențialul de conectare a sectoarelor patrimoniului cu alte sectoare, adică turism, tehnologie, industrii creative și culturale, antreprenoriat și afaceri.

Printr-un set de opt activități interdependente, cei 10 parteneri europeni vor aborda în comun identificarea abilităților transversale și transferabile care lipsesc în domeniul promovării, valorificării, exploatării, medierii și interpretării patrimoniului.

Obiectivele proiectului urmăresc:

Definireaunui set de abilități

și competențe necesare în sectorul patrimoniului cultural care se bazează pe punctele forte ale partenerilor, pe experiența vastă a consorțiului în cercetare, pe analiza și identificarea a nevoilor de formare;

Dezvoltarea unor profile ocupaționale

europene de bază pentru profesioniștii angajați în domeniul promovării, valorificării, exploatării, medierii și interpretării patrimoniului cultural (nivelul 6 EQF);

Proiectarea unui curs de formare

inovativ și orientat spre nevoi care integrează mai multe competențe sectoriale specifice și transversale, inclusiv competențe digitale, antreprenoriale și socio-culturale.

Integrare de materiale didactice

în activitățile de predare sau de formare ale partenerilor și integrarea informațiilor și a materialelor didactice produse în sectoarele parimoniului, culturii și turismului din Europa.