PROIECTUL

EUHeritage este un proiect transnațional dezvoltat în cadrul programului Erasmus + UE (Alianța pentru competențe sectoriale pentru proiectarea și furnizarea EFP), coordonat de Materahub și care se adresează: profesioniștilor care lucrează în domeniul promovării, valorificării, exploatării, medierii și interpretării patrimoniului, domeniul promovării valorificării, exploatării, medierii și interpretării patrimoniului cultural.

De proiectul EUHeritage vor beneficia trei grupuri-țintă:

Profesioniștii din domeniul patrimoniului și turismului cultural

Datorită proiectului, aceștia vor putea să reflecte critic asupra competențelor și abilităților lor, să își actualizeze abilitățile și să dezvolte noi competențe, în special abilitățile digitale și cele socio-culturale. Printr-o abordare multidisciplinară și prin colaborarea cu alte organizații din diferite sectoare și țări, profesioniștii în domeniul patrimoniului și al turismului cultural vor câștiga noi oportunități de cooperare și de finanțare și vor dezvolta noi sinergii și proiecte la nivel național, regional și european.

Antreprenori cu întreprinderi mici și mijlocii, start-up-uri

Aducând perspective noi de pe piață de referință în domeniul inovării pentru patrimoniul cultural și turismul cultural și asocierea provocărilor / hackathon-ilor, aceștia vor avea posibilitatea de a-și prezenta și testa produsele și serviciile în cadrul unei rețele de alți actori provenind atât de la nivel național, cât și de la nivelul UE.

Artiști, creativi și alti profesioniști din sectoarele culturale și creative

Aceștia își vor aduce punctul de vedere pentru inovația metodelor de promovare, exploatare, interpretare și reinterpretare a patrimoniului cultural prin creativitatea contemporană și vor contribui la obținerea de noi soluții inovatoare la problemele care afectează organizațiile patrimoniului cultural.