Παρουσίαση του EUHeritage course στη διαδικτυακή εκδήλωση του έργου SILVHER