ΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ

Το EU Heritage είναι μια ευρεία διακρατική πρωτοβουλία που συγκεντρώνει 10 εταίρους από 7 ευρωπαϊκές χώρες (Ιταλία, Ισπανία, Ελλάδα, Γερμανία, Μάλτα, Ρουμανία, Βέλγιο) με διαφορετικές ειδικότητες.

  • Τέσσερις φορείς παροχής εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης: Fondazione Fitzcarraldo (Ιταλία), Πανεπιστήμιο της Μάλτας - Ινστιτούτο Τουρισμού, Ταξιδιών & Πολιτισμού (Μάλτα), Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (Ελλάδα), Εθνικό Ινστιτούτο Πολιτιστικής Έρευνας και Κατάρτισης - NIRCT (Ρουμανία).
  • Τρεις εκπρόσωποι του κλάδου / τομέα στον τομέα της πολιτιστικής κληρονομιάς, του πολιτισμού, του τουρισμού, των δημιουργικών βιομηχανιών: Materahub (Ιταλία), Alden Biesen (Βέλγιο), Asociation Plataforma La Cultora (Ισπανία).
  • Ένα ερευνητικό κέντρο και εκπρόσωπος του χώρου στον τομέα των Ψηφιακών & Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών για την πολιτιστική κληρονομιά: M2C Institut fur angewandte Medienforschung GmbH (Γερμανία).
  • Ένα Ευρωπαϊκό δίκτυο και εκπρόσωπος του χώρου στον τομέα του πολιτισμού: Ευρωπαϊκό δίκτυο πολιτιστικής διαχείρισης και πολιτικής - ENCATC (Βέλγιο).
  • Ένα Εμπορικό Επιμελητήριο: Camara de Comercio και Industria Italiana para Espana - CCIS (Ισπανία).