Διαδικτυακή Εκδήλωση της DAISSy του ΕΑΠ με θέμα τον πολιτισμό, τον τουρισμό και την επιχειρηματικότητα