ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ

Στο πλαίσιο των αποτελεσμάτων του έργου θα αναπτυχθούν αρθρωτά, εύκολα προσαρμόσιμα υλικά μάθησης και διδασκαλίας, συμπεριλαμβανομένων των Ανοικτών Εκπαιδευτικών Πόρων, που θα προσφερθούν μέσω μιας ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Η πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης που δημιουργήθηκε βάσει των αδειών Creative Commons, θα υποστηρίξει την ανοιχτή ανταλλαγή απόψεων, ιδεών, εμπειριών, συζητήσεων, μάθησης συνομήλικων και περιεχομένου μέσω κοινωνικών, συνεργατικών υπολογιστικών εργαλείων, όπως φόρουμ. Τουλάχιστον 300 χρήστες αναμένεται να εγγραφούν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα.

Μείνετε συντονισμένοι για την πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης που θα τεθεί σε λειτουργία αργότερα στο έργο!