Το έργο EUHeritage στην επιτυχημένη εκδήλωση «Επιχειρείν με εφαλτήριο τον πολιτισμό» της ερευνητικής ομάδας DAISSy του ΕΑΠ