ΤΟ ΕΡΓΟ

Το EU Heritage είναι ένα διακρατικό πρόγραμμα που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Erasmus+ (Τομέας Δεξιοτήτων Συμμαχίας για το σχεδιασμό και την παράδοση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης) του οποίου συντονιστής είναι ο φορέας Materahub και απευθύνεται: στους επαγγελματίες που εργάζονται στον τομέα της Προώθησης, της Αξιοποίησης, της Αναγνώρισης, της Εκμετάλλευσης, της Διαμεσολάβησης και της Ερμηνείας της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Το έργο EU Heritage θα ωφελήσει τρεις κύριες ομάδες κοινού.

Επαγγελματίες της Πολιτισμικής Κληρονομίας και του Πολιτιστικού τουρισμού

Χάρη στο έργο, θα είναι σε θέση να διερευνήσουν τις ικανότητες και τις δεξιότητές τους, να αναβαθμίσουν τις δεξιότητές τους και να αναπτύξουν νέες δεξιότητες, ιδίως τις ψηφιακές και τις κοινωνικέ. Μέσω μιας διεπιστημονικής προσέγγισης και συνεργασίας με άλλους οργανισμούς από διάφορους τομείς και χώρες, οι επαγγελματίες της πολιτιστικής κληρονομιάς και του πολιτιστικού τουρισμού θα αποκτήσουν νέες ευκαιρίες συνεργασίας, συγκέντρωσης πόρων και θα αναπτύξουν νέες συνεργίες και σχέδια σε εθνικό, περιφερειακό και Ευρωπαϊκό επίπεδο.

ΜΜΕ, νεοσύστατες επιχειρήσεις και επιχειρηματίες

Προσφέροντας νέες γνώσεις από την αγορά στον τομέα της καινοτομίας για την πολιτιστική κληρονομιά και τον πολιτιστικό τουρισμό και συμμετέχοντας σε προκλήσεις/ hackathons, θα έχουν την ευκαιρία να παρουσιάσουν και να δοκιμάσουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους μέσα σε ένα δίκτυο άλλων παραγόντων που προέρχονται τόσο από εθνικό όσο και από Ευρωπαϊκό επίπεδο.

Καλλιτέχνες, δημιουργοί και άλλοι επαγγελματίες από την Πολιτιστική και Δημιουργική Βιομηχανία

Θα διατυπώσουν την άποψή τους για την καινοτομία των μεθόδων προώθησης, εκμετάλλευσης, ερμηνείας και επανεξέτασης της πολιτιστικής κληρονομιάς μέσω της σύγχρονης δημιουργικότητας, καθώς επίσης θα συμβάλουν στην απόκτηση νέων καινοτόμων λύσεων στα προβλήματα που επηρεάζουν τους οργανισμούς πολιτιστικής κληρονομιάς.